🏁🎾 مسابقات دوبل خانوادگی گلستان – گرگان
📅 پنجشنبه و جمعه ٢۶ و ٩۶/١١/٢٧
📍 مجموعه آزادی و زمین فدال (بهارستان)


👥🎾 مسابقات دابل خانوادگی گلستان (گرگان)
👨‍👨‍👦‍👦 گروه آقایان
نفرات برتر:
۱️⃣ حمیدرضاو سعید صالحی (برادر)
۲️⃣ محمد و علی باقری (پدر و پسر)
۳️⃣ مجید و فربد عظیم محسنی (پدر و پسر)