🌟🎾 سومین دوره مسابقات  فدالینه
🏁 سومین دوره این مسابقات در رده سنی زیر ١۴ و ١٨ سال با شرکت ١۵ نفر و انجام ١٩ بازی بصورت گروهی و تک حذفی به اتمام رسید.

📢🎾 در پایان این رقابت ها در رده سنی زیر ١۴ سال اقایان  محمد بنی کمالی و محمدپارسا تجری به فینال رسیدند که در یک بازی جذاب بنی کمالی سختکوش، توانست ۶-٣ تجری بااستعداد را شکست دهد.
در رده سنی زیر ١٨ سال هم علی مازندرانی  آماده، توانست حریف خود هادی بهمرام جنگنده را شکست دهد.

‏⛳️ جمعه ٩۶/١٠/٠٨