ا شرکت در مسابقات فدالینه ، آمادگی خود را برای حضور در مسابقات بالا ببرید . . .

• پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.

• لطفا در پر کردن اطلاعات خود و همچنین در انتخاب مسابقه ای که شرکت می کنید، دقت بفرمایید.

• بعد از تکمیل فرم وارد صفحه پرداخت مبلغ ورودی مسابقه خواهید شد.

توجه: ثبت نام شما زمانی تکمیل می گردد که وارد درگاه پرداخت اینترنتی شده و مبلغ ورودی مسابقه را پرداخت کنید.